Tjänster

Vad erbjuder vi?

Vi jobbar ständigt för att leverera marknadens högsta kundvärde och ge våra kunder bästa möjliga service. 

Vi utför målningsuppdrag dels på våra station i Trelleborg men även på entreprenad.

Blästring

Blästring är en förbehandlingsmetod som avlägsnar rost, smuts, färg och olika beläggningar på ett effektivt sätt samtidigt som det också är en effektiv förbehandling inför rostskyddsmålning och annan ytbehandling. Vi utför blästring av såväl stora som små objekt samt med olika metoder.

Blästring

Blästring är en förbehandlingsmetod som avlägsnar rost, smuts, färg och olika beläggningar på ett effektivt sätt samtidigt som det också är en effektiv förbehandling inför rostskyddsmålning och annan ytbehandling. Vi utför blästring av såväl stora som små objekt samt med olika metoder.

Blästring

Blästring är en förbehandlingsmetod som avlägsnar rost, smuts, färg och olika beläggningar på ett effektivt sätt samtidigt som det också är en effektiv förbehandling inför rostskyddsmålning och annan ytbehandling. Vi utför blästring av såväl stora som små objekt samt med olika metoder.

Blästring

Blästring är en förbehandlingsmetod som avlägsnar rost, smuts, färg och olika beläggningar på ett effektivt sätt samtidigt som det också är en effektiv förbehandling inför rostskyddsmålning och annan ytbehandling. Vi utför blästring av såväl stora som små objekt samt med olika metoder.

Kvalitet

Sh måleri vill genom samarbeten med våra leverantörer och kunder fokusera på att hitta nya cirkulära modeller samt minska klimatpåverkan från projekt och verksamheter. Att vi har hållbar leverantörskedjor samt att säkerställa efterlevnad och uppföljning av leverantörskrav utgör en stor del av vårt egna hållbarhetsarbete.

Service

Paintmek vill genom samarbeten med våra leverantörer och kunder fokusera på att hitta nya cirkulära modeller samt minska klimatpåverkan från projekt och verksamheter. Att vi har hållbar leverantörkedjor samt att säkerställa efterlevnad och uppföljning av leverantörskrav utgör en stor del av vårt egna hållbarhetsarbete.

Miljö

Paintmek vill genom samarbeten med våra leverantörer och kunder fokusera på att hitta nya cirkulära modeller samt minska klimatpåverkan från projekt och verksamheter. Att vi har hållbar leverantörkedjor samt att säkerställa efterlevnad och uppföljning av leverantörskrav utgör en stor del av vårt egna hållbarhetsarbete.

Entreprenad

Genom vårt systerbolag Paintmek utför alla slags rostskyddsmålningar, fasadmålning, plåtmålning, tvätt och klottersanering

Ni hittar mer information om Paintmek här

– Sami Järvenpää